CreativePrint Choose your style...
CreativePrint Choose your style...
Корзина 0

Политика конфиденциальности

www.creativeprint.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ar šo www.creativeprint.lv apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pasūtījumu veikšanu mūsu interneta veikalā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas ir nepieciešams. 

 
Kādus personas datus mēs iegūstam un kādēļ?

Mēs izmantojam sekojošus personas datus:

  • Jūsu vārdu un uzvārdu, lai identificētu Jūs, preču pasūtījuma saņemšanas un/vai apmaksāšanas brīdī. 
  • Jūsu e-pasta adresi, lai uz Jūsu norādīto e-pastu nosūtītu informatīva rakstura pasūtījuma apstiprinājumu, kā arī, pēc nepieciešamības, rēķinu par pasūtījuma apmaksu. Jūsu, īpašas, piekrišanas gadījumā, mēs izmantojam e-pasta adresi, lai informētu Jūs par internet veikala www.creativeprint.lv jauniem preču pievedumiem un atlaižu akcijām.
  • Jūsu telefona numuru, lai apstiprinātu Jūsu pasūtījumu un sazinātos ar Jums, ja saistībā ar Jūsu pasūtījumu ir radušies papildus jautājumi. Kā arī gadījumos, kad ir nepieciešams nosūtīt uz Jūsu mobilo telefona numuru informāciju par pakas piegādes/saņemšanas laikiem un vietu. 
  • Jūsu, īpašas, piekrišanas gadījumā, mēs izmantojam telefona numuru un e-pastu, lai informētu jūs par interneta veikala www.creativeprint.lv jauniem preču pievedumiem un atlaižu akcijām.
  • Mēs izmantojam Jūsu adresi, lai nosūtītu Jums interneta veikalā pasūtītās preces pa pastu vai ar kurjeru, attiecīgajā piegādes veida izvēles gadījumā.

Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet veikt un saņemt pasūtījumu mūsu interneta veikalā.

 

No kādiem avotiem mēs iegūstam personas datus?

Mēs apstrādājam tikai un vienīgi tos personas datus, kurus Jūs sniedzat veicot pasūtījumu mūsu interneta veikalā vai aizpildot reģistrācijas anketu,  informācijas saņemšanai par jauniem preču pievedumiem un atlaižu akcijām.

 

Personas datu izpaušana.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma www.paysera.lv tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam «Paysera LT» UAB.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

  

Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti?

Personas datu kategorijas un glabāšanas termiņi:

  • Personas dati, kas saistīti ar datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, tiks dzēsti vienas nedēļas laikā pēc piekrišanas atsaukšanas saņemšanas no klienta.
  • Personas dati, kuri uzrādīti preču-pavadzīmju rēķinos.

Pamatojoties uz grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumiem, dokumenti, kas apliecina pasūtījuma izpildīšanu, tiks glabāti piecu gadu garumā. 

 

Jūsu tiesības.

Mēs garantējam Jūsu tiesību aizsardzību un likumīgo pielietošanas atbilstību personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. Sakarā ar to Jums ir šādas tiesības: 
• Ielogoties savā profilā mūsu interneta veikalā, Jūs varat apskatīt iesniegto  informāciju par sevi, ka arī nepieciešamības gadījumā to labot.

  • Atsaukt piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atteikties no tiešā mārketinga, saņemot kārtējo informatīvo vēstule no mums, vai uzrakstot elektronisko vēstuli uz info@creativeprint.lv.
  • Pieprasīt no mums visu mums pieejamo informāciju saistībā ar Jums un kādiem nolūkiem mēs to apstrādājam.
  • Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei uzrakstot elektronisko vēstuli uz info@creativeprint.lv.

 

ru